Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kuvvet Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
1. Fiziksel güç, takat; yetke, erk, nüfuz.
2. Güç, dayanma gücü; dayanıklı olma durumu, tahammül, mukavemet.
3. Şiddet, zor, cebir; bir niceliğin kendisiyle çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri.

Kuvvet Nedir (Detay)

Hareket eden bir cismi durduran, duran bir cismi hareket ettiren, cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren etkiye Kuvvet denir.

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri


Kuvvetin, cisimlerin hareket durumlarını değiştirme etkisi vardır.
Kuvvetin, cisimlerin şekil, biçim, yön ve doğrultularını değiştirme etkisi vardır.
Kuvvetin, cisimler üzerinde döndürme etkisi vardır.

NOT: Kuvvetin sağlandığı kaynaklar değişiktir. Örneğin; kas kuvveti, yakıt kuvveti, su buharı kuvveti, suyun ve havanın kaldırma kuvveti

Kuvvetin Gösterilmesi

Fizikte temel anlamda iki büyüklük vardır.
1. Skaler Büyüklük
2. Vektörel Büyüklük

1. Skaler Büyüklük

Sadece bir sayı ve bir birimle belirtilen büyüklüktür. Örnek; Kitabın boyu 160 cm dir. Karpuz 5 kg dır vb…
Sıcaklık, kütle, zaman, uzunluk, öz kütle, enerji skaler büyüklüklerdir.

2. Vektörel Büyüklük

Yönü, doğrultusu ve değeri ile belirtilen büyüklüklere Vektörel Büyüklük denir.
Kuvvet, Hız, İvme gibi büyüklükler vektörel büyüklük olduğundan vektörle gösterilir.

Vektör: Yönlendirilmiş, sınırlandırılmış, ölçülebilen doğru parçasıdır.
Vektör ( ----> ) ile gösterilir. Ucundaki ok işareti kuvvetin yönünü belirtir.

Kuvvetin Elemanları

Kuvvet
1. Kuvvetin Yönü: Örnek şekilde AB vektörünün ya da F vektörünün yönü A dan B ‘ ye doğrudur.
2. Kuvvetin Doğrultusu: Şekildeki AB vektörünün doğrultusu yere paralel ve C çizgisi üzerindedir.
3. Kuvvetin Uygulama Noktası: AB vektörünün başlangıç noktası A dır. Bitiş noktası ise B noktasıdır.
4. Kuvvetin Şiddeti: Şekildeki AB vektörünün şiddeti (değeri ) 5N dur.

ÖRNEK: Kuvvet
1. Ayşe masayı 5N’luk kuvvet ile batı yönüne çekti. (Yönü)
2. Ayşe masayı 5N ‘luk kuvvet ile doğu batı doğrultusunda çekti. (Doğrultusu)
3. Ayşe masayı 5N ‘luk kuvvet ile doğu-batı doğrultusunda C noktasından çekti. (Uygulama noktası)
4. Ayşe masayı 5N ‘luk kuvvetle çekti. ( Şiddeti )

Kuvvet Türleri

Kütle çekim kuvveti:

Deney ve gözlemlere dayanan bu kuvvet, Johannes Kepler tarafından ortaya konulmuştur.

Coriolis kuvveti:

Dönen bir referans sisteminde, hareket eden cisme tesir eden kuvvettir. İlk defa Fransız matematik ve fizikçiGaspard Gustave de Coriolis tarafından bu kuvvetler için tatmin edici bir açıklama getirilmiştir. Coriolis, mekanik konusunda pek çok yazı yazmıştır. Bilardo topunun hareketini açıklayan makalesi meşhurdur. İş ve kinetik enerjinin modern tariflerini vermiştir.

1835’de yazdığı yazıda, havaya düşey atılan bir topun dönen dünyanın merkezine olan mesafesi büyüyecektir. Tekrar yerine düşmesinde atıldığı noktanın aynı zaman aralığında aldığı mesafeden daha büyük bir yay boyunca hareket eder. Bu, topun bir çeşit ivmelendirilmiş olması gerektiği ve dolayısıyla kuvvet etkisi altında bulunduğunu gösterir. Bu kuvvetlere "Coriolis kuvveti" denir. Bu tür kuvvetler, meteorolojide ve okyanus biliminde önemlidir. Genel olarak dönen bir referans sisteminde hareket eden cismin yörüngesine dik olarak etki eder. Bunlar görünen zahiri kuvvetlerdir.

Elektronik kuvvetler:

Bunlar elektromağnetik etkileşim sonucu ortaya çıkar. Bunlardan "elektrostatik kuvvet" F, iki elektrik yüklü cisimler arasında ortaya çıkar. Bu kuvvetin ifadesi, "Coulomb kanunu" olarak bilinir. Elektrik yüklerinin aynı işarette veya farklı işarette olmasına göre kuvvet, itme veya çekme kuvveti olarak ortaya çıkar.

Elektrostatik kuvvetler:

Yakın bir şekilde mağnetik kuvvetlerle ilgilidirler. Elektrik yüklerinin birbirlerine göre hareket halinde bulunmasıyla mağnetik kuvvetler ortaya çıkar. Gerçekte elektromagnetik kuvvetler, tamamen gözleyenin seçtiği referans eksenine bağlıdır. Modern fizikte, elektromağnetik etkileşim, en açık anlaşılan türden bir etkileşimdir.

Nükleer kuvvetler:

İki tür nükleer kuvvetin varlığı söz konusudur. Bunlardan kuvvetli olanlar atom çekirdeğindeki proton ve nötronları birbirlerine bağlar. Zayıf olanlar ise nükleer ve parçacık bozulmalarında rol oynarlar. Bu iki tür kuvvet, diğerlerine nazaran daha az anlaşılmıştır.

Kuvvetin Ölçülmesi

Dinamometre

Kuvveti veya ağırlığı ölçmek için Dinamometreler veya yaylı el kantarları kullanılır. Dinamometreler, kuvvet ölçen araçlardır ve cisimlerin esneklik özelliğinden faydalanılarak yapılmışlardır.

Kuvvetlerin Bileşkesi (Bileşke Kuvvet)

Bir cisme aynı anda uygulanan iki veya daha çok kuvvetin yerini tutan tek kuvvete Bileşke Kuvvet denir. R ile gösterilir.

Aynı Yön ve Doğrultulu Vektörlerin Bileşkesi
Kuvvet
* Farklı kaynaktan kuvvet nedir
Duran bir cismi harekete geçirebilen, hareket etmekte olan bir cismi durdurabilen, yavaşlatabilen ya da hızlandırabilen, cisimlerin hızını ve şeklini değiştirebilen etkiye kuvvet denir. Kuvvet, vektörel bir büyüklüktür. Fiziğin ençok kullanılan kavramlarından biridir ve kuvvet ancak tesiri ile anlaşılır.

Newton’un ikinci kanunu "Bir cismin ivmesi, cisme etkiyen dış kuvvetlerle orantılıdır." şeklinde ifade edilir. Formül olarak "F" kuveti, "a" ivmeyi ve "m" kütleyi göstermek üzere F=m.a şeklindedir. MKS sisteminde 1 kilogram’lık kütleye 1 m/sn2 ’lik ivme veren kuvvet "1 Newton" olarak isimlendirilir. CGS sisteminde ise, 1 gramlık kütleye 1 cm/sn2 ’lik ivme veren kuvvete dyn (din) denir.

Kuvvet ilk defa, hareketin sebebinin araştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. Kuvvet kavramını oldukça eskiye dayandırmak mümkündür. Ancak Aristo, hareketle kuvvetin ilişkisi üzerinde durmuş, ağırlığı, cismi tabii konumuna getirmek için etkiyen tesir olarak tarif etmiştir.

Galile, mekanik ile uğraşmışsa da açık bir kütle tarifi, statik ve dinamiğe uygulanabilecek bir matematik kuvvet tarifi vermekten uzak kalmıştır. Ancak Newton’un kanunlarına ilk adımı Galile atmıştır. Kepler de, gezegenlerin hareketini gözetleyip, ilgili kuralları tespit ederek, kütle çekimi kanununun belirlenmesine sebep olmuştur.

Dinamiğin ikinci kanunu, kuvveti açık bir şekilde tarif eder. Üçüncü kanunu her etkinin bir zıt tepki doğurması da kuvveti açıklamaktadır. Newton’un çekim kanunu pek çok tenkide uğradıysa da fiziki olayları açıklaması yönünden çok başarılıydı. Daha sonra Michael Faraday, kuvvet alanı ve kuvvet çizgileri kavramlarını getirdi. Buna göre, her noktaya bir kuvvet karşı getirilebiliyorsa, "kuvvet alanı" tarif edilmekteydi. Kuvvet vektörlerine teğet olan eğrilere de "kuvvet çizgileri" ismi verilir. Einstein, 1905’de ortaya koyduğu "Özel İzafiyet Teorisi" ile hiç bir alanın ışıktan daha hızlı yayılamayacağını göstererek, kuvvet alanlarına da bunu dahil etti.

Fizikte kuvvet kavramı

Fizikte, kuvvet bir büyüklük olarak alındığından ölçülmesi önemli bir yer tutar. Kuvvetin ölçülmesi: Kuvveti ölçen aletlerden en yaygını terazidir. Bunlar, çekmeli olabildiği gibi, burulmalı da olur. Bu aletlerde belli bir kuvvete göre ölçek düzenlenir. Ölçülen kuvvetler, bu kuvvetin katları olarak belirlenir.

1. KUVVET (F1)

2. KUVVET (F2)

BİLEŞKE (R)

5N

3N

8N

8N

7N

15N

4N

1N

5N

3N

6N

9N


Kuvvet Resimleri

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Kuvvet Sunumları

Kuvvet Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kuvvet Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Kuvvet Nedir?
  Fiziksel güç, takat


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)